header_new_4.jpg

Tantermi komplex fejlesztő játékok

 

Tematika

TANTERMI KOMPLEX FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
című 30 órás továbbképzési program 

akkreditáció száma: 100 004/162/2011


A képzés célja : az eszköz nélküli és eszközös játékrendszer adta fejlesztési lehetőségek elméleti alapjainak, gyakorlatának és iskolai pedagógiai programba való beillesztésének, megszervezésének bemutatása, megtanítása saját élményen keresztül. A játék szerepének, jelentőségének áttekintése a gyermeki személyiség fejlődésének folyamatában, a különböző életkori szakaszokban, 5 és 16 éves kor között. 1
A tanfolyam programja és követelményrendszere, ismerkedés, közösségépítés:
1 óra
2
Régi korok története: az ókori kultúrákból fennmaradt játékok:
2 óra
3
3. Nagyszüleink játékaitól a mai kínálatig:
1 óra
4
4. Fajátékok című film bemutatása és beszélgetés:
2 óra
5
5. A gyermekori tevékenység jellemzői és az életkori sajátosságok:
2 óra
6
6. A gyermekkor megismerési, tanulási folyamatai és a játék szerepe:

2 óra

7
7. Eszköz nélküli játékok:
7 óra
8
8. Eszközös játékok:
7 óra
9
9. Játékfoglalkozások tervezése, szervezése és beépítése a pedagógiai munkába:
3 óra
10
10. Zárófoglalkozás: foglalkozási terv öszeállítása és bemutatása meghatározott célcsoportnak, önálló játék óraterv készítése:
3 óraA továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:
Átfogó kép szerzése a játékok kultúrtörténetéről. Megismerik a bemutatott játékok szabályait, valamint a játékválasztás pedagógiai szempontrendszerét, a játékfoglalkozások felépítésének tervezési és szervezési módját. Legyen áttekintésük a játékrendszer pedagógiai programba való beillesztésének formáiról, lehetőségeiről

Záró ellenőrzés módja:

A zárófoglalkozás alábbi feladatainak elkészítése és bemutatása
1. Kiscsoportokban, meghatározott korosztály részére 5-6 játékból álló játékfoglalkozást terveznek meg és mutatnak be:
2. Egyénenként, önállóan írásban elkészítenek egy 45 perces foglalkozási tervet a tanfolyamon tanultak alapján.

Értékelési szempontok:
1. Kiscsoportos munkában a bemutatott tervezetben, az életkori sajátosságok ismerete a tükröződik-e, felismerték-e a játékok alkalmazásának pedagógiai jelentőségét, azonosultak-e a képzés céljával.
2. Az egyénileg készített foglalkozási terv dokumentuma tanfolyamon tanult szempontokat mennyiben vette figyelembe

Taneszközök:

Fajátékok DVD-n (2000Ft/db)
Kim John Payne: Gyermekeink játékai (2600 Ft)
Ajánlott filmek:Tanulási szokások, A tanítás gyönyörűsége, Ébredj a nappal, Zsinórvarázs 2000Ft/db
Dinamikus olvasásfejlesztő program - CD és füzet (2400 Ft)

Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Előzetes tudásszintmérés
Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás

 

Kecskemét játéktanfolyam értékelő.doc

doc, 96.5K, 07/24/12, 1056 downloads

Frissítve: 2012/07/24 - 05:53
fel | vissza | Az oldal nyomtatása