header_new_3.jpg

Célok és feladatok


A tanulási módszerek megfelelő formáinak tanítása mindig is az iskola alapvető feladatai közé tartozott. A XX. század második felétől a tudomány rohamos, szinte robbanásszerű fejlődése nehéz feladat elé állította az iskolákat: a világról való tudás átadása és az oktatás tömegesedése még inkább az ismeretek középpontba állítása felé mozdította a tantervkészítőket – az alapképességek biztos birtoklása, a tanulási módszerek magától értetődő megtanítása, a kommunikációs kultúra gondozása háttérbe szorult. Nem látszik remény arra, hogy ez a helyzet a közeljövőben magától megváltozzon, ezért külön óra-keretet szükséges teremteni arra, hogy a tanulással és a megszerzett tudás kommunikálásával kapcsolatos alapképességeket az életkornak megfelelő szintre fejlesszük. 

A Nemzeti Alaptanterv a tanulást a kiemelten fejlesztendő területek közé sorolja, vagyis szakjától függetlenül minden tanítónak és tanárnak dolga a tanulás tanítása. Úgy tűnik azonban, hogy „sok bába közt elvész a gyermek”: általános megállapítás, hogy meglehetősen kialakulatlan a gyerekek döntő többségének tanulási kultúrája. A tanulásmódszertan tantervi megfogalmazása lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött és rendszerezett anyag alapján pedagógusaink jobban felkészüljenek a tanulás tanítására, és átgondolt iskolai stratégiát építsenek fel a megismert szemléletmód alapján. 
A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és azoknak a viszonyulásformáknak a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen felül a tanulási részképességek – figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés – fejlesztéséhez is teret biztosít: az első években a hiányok pótlására, a továbbiakban pedig magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt. Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük ritmusába, szokásrendszerükbe megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk mindennapi szokásrendszerét. 
Frissítve: 2010/11/10 - 05:35
fel | vissza | Az oldal nyomtatása