header_new_4.jpg

Hatékony figyelem- és személyiségirányításTEMATIKA

OKM-4/114/2009

 

Hatékony figyelem- és személyiségirányítás

 

 

A képzés célja:
A továbbképzés célja: a pedagógusok eszközrendszerének bővítése az önismeret folyamatos mélyítéséhez, a személyiség rugalmasságának fenntartásához, ugyanakkor a tanulói személyiség megismeréséhez, annak fejlesztéséhez. Célja továbbá az Enneagram rendszer 9 típusának részletes és szemléletes bemutatása, az egyes személyiségtípusok motivációs rendszerének, attitűdjeinek láttatása; figyelmi- és gondolkodási folyamataik tudatosítása, ezek fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, valamint a típusjellemzők árnyalt szemléltetése a könnyebb azonosítás érdekében. Mindezzel hozzájárul a tanár-diák kapcsolat harmonizálásához, a mindenkori tanulás-tanítás folyamat hatékonyabbá tételéhez.

A továbbképzés eredményeképpen el szeretnénk érni, hogy a résztvevő pedagógusok hosszútávra szóló támpontokat kapjanak a saját személyiségükön való munkálkodáshoz és a tanulók élethosszig tartó tanulási folyamatainak megalapozásához.

A tanfolyam főbb témakörei:

  Figyelem – és fejlesztési lehetőségei

  Gondolkodás – és fejlesztési lehetőségei

  Enneagram rendszer bemutatása

  Az Enneagram karaktertípusok ismertetése:

Alap motivációk

Személyiségjegyek, attitűdök, kommunikációs stílusok,

A karakterek munkához, tanuláshoz való viszonyulásai

Figyelmi, gondolkodási, érzelmi működésük

Fejlesztési lehetőségek

  A gyermeknevelés Enneagramja


A teljesítés követelményei:
A résztvevő az elméleti anyag, a műhelymunkák és a szituációs gyakorlatok tapasztalatai alapján legyen tájékozott az Enneagram egyes típusainak alapvető személyiségvonásaiban. Képes legyen felismerni az egyes típusokat attitűdjeik, kommunikációjuk alapján, tudatosítani azok motivációt, illetve ezen keresztül segíteni a személyiség progresszív irányban való elmozdulását.

A továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítványt feltétele: a konzultációkon való 90 %-os részvétel.

Taneszközök:
Császári Éva: Enneagram kézikönyv 2008, Hermit könyvkiadó (teljes terjedelem)
Tanfolyami jegyzet oktatócsomagként

Frissítve: 2011/09/29 - 01:23
fel | vissza | Az oldal nyomtatása