header_new_4.jpg

Fejlesztő grafológia

Írás - és rajz elemzési alapok az írás és íráskészség és a személyiség fejlesztéséhez

akkreditációs száma: 100 004/208/2011 
Programalapító: Dél-Alföldi Grafológia Centrum 
(Ny.sz.: 06-0019-06) 


A programról: 

A tanfolyam ismeretanyaga több oldalról is hatékonyan segíti a résztvevők pedagógusi munkáját, kiegészítve szakmai eszközrendszerüket:
 
Célja egyrészt a pedagógusok eszköztárának bővítése a tanulói személyiség megismeréséhez és fejlesztéséhez; valamint a résztvevők önismeretének mélyítése, empátiás készségük növelése. A résztvevők a grafológiai alapismeretek segítségével felismerik a jellemző személyiségvonásokat, képességszinteket a gyermekírásokból-, rajzokból. 

Szeretnénk elérni, hogy a grafológia ide vonatkoztatható alapismeretei, szemléletmódja átadásával a pedagógusgyakorlatban is széles körben elfogadottá váljon az írás biológiai – és pszichés meghatározottságának szemlélete, hogy ennek alapján számukra is hatékony megismerő rendszerként funkcionálhasson, segítve ezzel a fejlesztő munkát is. A tanfolyam hangsúlyt fektet a tulajdonságok, képességek és készségek vizsgálati lehetőségeinek bemutatásán keresztül, ezek grafológiai szempontú fejlesztési lehetőségeire is. 

Célunk még, hogy a pedagógusok megismerjék az ide vonatkozó törvényeket, kompetenciahatáraikat, hogy ennek megfelelően időben megtegyék az esetlegesen szükséges lépéseket. A legtöbb probléma megoldása a megelőzésben rejlik. A tanfolyamon elsajátított ismeretek az írásképek elváltozásának korai felismerésére és a nem megfelelő szintű íráskészség okainak feltárására, így a megfelelő időben való szükséges lépések megtételére (pl. iskolapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus bevonása) teszik képessé a résztvevőket, már a megelőző, prevenciós szakaszban. 

Az előadások keretében ismertetett elméleti alapismereteket egyéni és csoportos műhelymunkák keretében, tanfolyami oktatócsomag írásminta fénymásolatain, illetve saját gyűjtésű anyagokon a gyakorlatban is vizsgálják a résztvevők. Az íráskészség fejlesztéséhez gyakorlatok és játékok saját élményű megismerése történik. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása megbeszélésre kerül az egységek folyamán,így a sikeres elsajátításról folyamatos visszajelzés történik. 

A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megszerzésének feltétele: a gyakorlati órákon való aktív részvétel; valamint záró dolgozat megírása a képzés végén, amely a kurzus elméleti, illetve gyakorlati ismereteiben való jártasságról, az ismeretek gyakorlatban való alkalmazásának képességéről tájékoztat.

A tanfolyam főbb témakörei: 
 1. Etikai kérdések 
 2. Az írás dimenziói 
 3. Az írás- és rajzok elemzésének lépései 
 4. Az írás tanulásának fázisai, jobb- és balkezesség 
 5. Írászavarok – okok és fejlesztési lehetőségek 
 6. Rajzelemzési módszerek 
 7. Elemzés- és értékelés gyakorlati alkalmazhatósága a pedagógiai munkában: 
 • Képesség- és személyiségfejlesztés grafológia szempontú lehetőségei 
 • Tanulási szokások – személyiségtípus megfeleltetése 
 • Figyelmi működés, az emlékezet zavarai az írásban – fejlesztési lehetőségek 
 • Értelmi, érzelmi intelligencia, kreativitás, tehetség feltérképezése és fejlesztése 
 • Pályaválasztás, pályaalkalmasság, párválasztás 
 • Devianciák: drog, alkohol, gyógyszer jelei az írásban  

 

 Taneszközök: Grafológia pedagógusoknak – tanfolyami jegyzet, Marunák Mária 2011
(A tanfolyam díja tartalmazza a jegyzet és az oktatócsomag árát is.) 

Időtartam:
60 óra – 60 kreditpontos képzés 

Helyszín:
Szeged 
Lehetőség van kihelyezett tanfolyam szervezésére is, egyeztetéssel 

Célcsoport:
Gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó szakemberek, óvónők, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok 

Jelentkezés feltétele:
 Pedagógus végzettség 

Csoportlétszám:
 10-30 fő 

Előírt követelmények:
Aktív részvétel, záródolgozat 

Tanfolyamvezető:
Marunák Mária grafológus, írásszakértő, tanár 

Részvételi díj:
48 000 Ft/ fő 
(tanári karoknak, csoportoknak kedvezmény) 


A tanfolyam elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk.

 

Frissítve: 2011/09/29 - 05:55
fel | vissza | Az oldal nyomtatása