header_new_4.jpg

Fejlesztő grafológia

 

Fejlesztő grafológia – Írás- és rajzelemzési alapok az íráskészség és a személyiség fejlesztéséhez

Programakkreditációs engedély száma: 100 004/208/2011A képzés célja egyrészt a pedagógusok eszköztárának bővítése a tanulói személyiség megismeréséhez és fejlesztéséhez; valamint a résztvevők önismeretének mélyítése, empátiás készségük növelése.

A résztvevők a grafológiai alapismeretek segítségével felismerik a jellemző személyiségvonásokat a gyermekírásokból-, rajzokból.

Szeretnénk elérni, hogy a grafológia ide vonatkoztatható alapismeretei, szemléletmódja átadásával a pedagógusgyakorlatban is széles körben elfogadottá váljon az írás biológiai – és pszichés meghatározottságának szemlélete, hogy ennek alapján számukra is hatékony megismerő rendszerként funkcionálhasson, segítve ezzel a fejlesztő munkát is. A tanfolyam hangsúlyt fektet a tulajdonságok, képességek és készségek vizsgálati lehetőségeinek bemutatásán keresztül, ezek grafológiai szempontú fejlesztési lehetőségeire is.

Célunk még, hogy a pedagógusok megismerjék az ide vonatkozó törvényeket, kompetenciahatáraikat, hogy ennek megfelelően időben megtegyék az esetlegesen szükséges lépéseket. A legtöbb probléma megoldása a megelőzésben rejlik. A tanfolyamon elsajátított ismeretek az írásképek elváltozásának korai felismerésére és a nem megfelelő szintű íráskészség okainak feltárására, így a megfelelő időben való szükséges lépések megtételére (pl. iskolapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus bevonása) teszik képessé a résztvevőket, már a megelőző, prevenciós szakaszban.

Az előadások keretében ismertetett elméleti alapismereteket egyéni és csoportos műhelymunkák keretében, tanfolyami oktatócsomag írásminta fénymásolatain, illetve saját gyűjtésű anyagokon a gyakorlatban is vizsgálják a résztvevők. Az íráskészség fejlesztéséhez gyakorlatok és játékok saját élményű megismerése történik. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása megbeszélésre kerül az egységek folyamán,így a sikeres elsajátításról folyamatos visszajelzés történik.


A tanfolyam főbb témakörei:

 • A grafológia fogalma, tárgya, alkalmazási területei
 • Etikai kérdések
 • Az írásminta felvételének alapszabályai
 • Az írás dimenziói
 • Az írás- és rajzok elemzésének lépései
 • Az írás tanulásának fázisai, fejlesztési lehetőségek
 • Jobb- és balkezesség, rejtett kezesség, írászavarok
 • Rajzelemzési módszerek, kép-szám-betű-tér-szimbolika
 • Elemzés- és értékelés gyakorlati alkalmazhatósága a pedagógiai munkában:
  • Képesség- és személyiségfejlesztés grafológia szempontú lehetőségei
  • Tanulási szokások – személyiségtípus megfeleltetése; lehetséges fejlesztési irányok
  • Figyelmi működés, az emlékezet zavarai az írásban; fejlesztési lehetőségek
  • Értelmi, érzelmi intelligencia, kreativitás, tehetség feltérképezése és fejlesztése
  • Pályaválasztás, pályaalkalmasság, párválasztás
  • Devianciák: drog, alkohol, gyógyszer jelei az írásban


A teljesítés követelményei:
A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megszerzésének feltétele: minimum 90%-os részvétel a képzésen, illetve a záró ellenőrző dolgozat megírása a tanfolyam befejező részében.

Taneszközök: Fejlesztő grafológia pedagógusoknak - Tanfolyami jegyzet , Oktatócsomag írásmintákkal

Ajánlott eszközök: ceruza, 2 db háromszögű vonalzó, műanyag szögmérő, nagyító, számológép

Tanfolyamvezető: Marunák Mária grafológus, írásszakértő +36 30-2903160

Frissítve: 2012/02/15 - 08:19
fel | vissza | Az oldal nyomtatása