header_new_5.jpg

Pályázati felhívás pedagógus továbbképzésre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEKRE

 


A Metódus-Tan Kiadói és Nevelői Bt. 30 órás képzési programokon való részvételére pályázatot ír ki.

 

A pályázat célja :

A kompetencia alapú és személyiségközpontú oktatás programjának kivitelezéséhez átfogó, gyakorlati ismeretek átadása:

-a sikeres és professzionális tanári attitűd támogatása

-a hatékony tanári stratégiák elsajátítása

-problémamegoldás illetve konfliktusok kezelése karakterdinamikák figyelembevételével

-mentális és fizikai egészség fenntartásának segítése a tanári és diák személyiség egyensúlyának figyelembevételével

-élethosszig tartó tanulás megalapozása

 

Az alábbi képzésekre küldhető pályázat:

 

1. A tanulásmódszertan tanítása – Oroszlány Péter módszere / OKM-3/165/2008/ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

2. Tantermi komplex fejlesztő jétékok / 100 004/162/2011/ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

3. Enneagram – hatékony figyelem- és személyiségirányítás /OKM-4/114/2009/ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

4. Fejlesztő grafológia – Írás- és rajzelemzési alapok az íráskészség és a személyiség fejlesztéséhez / 100 004/208/2011/ 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 

 

A képzések segítik a résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának bővítését - tanulási és tanítási eszközök, valamint azok gyakorlati alkalmazása tekintetében is, előmozdítva ezzel a hatékony tanulási attitűd kialakítását, a diákok kreatív alapképességeinek felszabadítását, a tehetséggondozást. 

 

 

 

A képzések bemutatása:

 

1. A tanulásmódszertan tanítása

Iskoláinkban egyre több a tanulási nehézségekkel küzdő gyerek, és egyre több a tanítási és nevelési probléma. Ezek egy része a gyerekek tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük, tanulási önismeretük hiányosságaiban, tanulási képességük és az ehhez szükséges részképességek fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg.

A tanulásmódszertan ezen hiányosságokra kínál konkrét problémamegoldási lehetőségeket, feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást enged a terápia és a rehabilitáció lehetőségeibe, bemutatja a hatékony tanulási szokások kialakításának eszközrendszerét.

A képzés saját élményű feladatokon keresztül hozza közel a résztvevőkhöz a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit az egyes részképességek területén (figyelem, beszéd, hangos és néma értő olvasás, szövegértés, emlékezés, gondolkodás), számba veszi a legfontosabb egyéni tanulási módszereket, megadja az alapokat a tanulásmódszertan iskolai órarendbe és tanítási szakórákba illeszthető tanítására, felkészít a rendelkezésre álló tanulásmódszertan tankönyvek és egyéb taneszközök használatára, a tanítás során követendő szemléletmódra és jelzi a sikeres megvalósításhoz szükséges iskolaszervezési feladatokat.

2. Tantermi komplex fejlesztő játékok 
A képzés célja a gyakorló nevelők és tanárok felkészítése a Lőrincz-féle játékrendszer adta fejlesztési lehetőségek alkalmazására, amelyek az oktatás és nevelés hagyományos munkamódjai mellett az értelmi, az érzelmi neveléshez, a részképesség fejlesztésekhez és a társas kapcsolatok megfelelő alakulásához nyújtanak segítséget. A program célja továbbá, hogy a mai társadalmi közegben felnövő, hiányosan szocializálódó, vagy eltérő képességű gyerekek esetében is hatékony eszközrendszert nyújtson tanórai keretek között is a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásához. A továbbképzésen az elméleti alapok /játéktörténet, játékszabályok, játékpszichológia/ megismerése mellett, a játékok saját élményű kipróbálásával és a pedagógiai programba való beillesztésével egyéni és csoportos műhelymunkákon keresztül a gyakorlatban tesznek szert ismeretekre a résztvevők. 

 


3. Enneagram: hatékony figyelem- és személyiségirányítás

A képzés célja a pedagógusok eszközrendszerének bővítése az önismeret folyamatos mélyítéséhez, a személyiség rugalmasságának fenntartásához, ugyanakkor a tanulói személyiség megismeréséhez, annak fejlesztéséhez.

Célja továbbá az Enneagram rendszer 9 típusának részletes és szemléletes bemutatása, az egyes személyiségtípusok motivációs rendszerének , attitűdjének láttatása, figyelmi és gondolkodási folyamataik tudatosítása, ezek fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, valamint a típusjellemzők árnyalt szemléltetése a könnyebb azonosítás érdekében. Mindezzel hozzájárul a tanár-diák kapcsolat harmonizálásához, a mindenkori tanulás-tanítás folyamat hatékonyabbá tételéhez.

A módszer segíti a személyiség rögzült mintáinak ösztönös reakcióival szemben a tudatos figyelem segítségével történő személyiségirányítás elérését. Biztosítja a személyiség és a szemléletmód rugalmasságának megőrzését, az empátia mélyítését, a nyitottabb, rugalmasabb, stressz mentesebb változáskezelést, a kihívásokkal szembeni sikeres megküzdést – tanár és diák részére egyaránt.

A tanfolyam hangsúlyt fektet az egyes típusokra általánosan jellemző tulajdonságok bemutatásán túl, azok figyelmi és gondolkodás szempontú fejlesztési lehetőségein keresztül a tanulási hatékonyság fejlesztésére is. Az egyes karaktertípusok dinamikájának működése ugyanis meghatározza a tevékenységekhez, a tanuláshoz és a szociális közösséghez való viszonyulásukat is, így ezek ok-okozati feltárása és az integráció segítése megalapozza a személyiségfejlesztést .

4. Fejlesztő grafológia – Írás- és rajzelemzési alapok az íráskészség és a személyiség fejlesztéséhez 
A résztvevők a grafológiai alapismeretek segítségével felismerik a jellemző személyiségvonásokat, képesség a gyermekírásokból-, rajzokból. A tanfolyam hangsúlyt fektet a tulajdonságok, képességek és készségek vizsgálati lehetőségeinek bemutatásán keresztül, ezek grafológiai szempontú fejlesztési lehetőségeire is. A legtöbb probléma megoldása a megelőzésben rejlik. A tanfolyamon elsajátított ismeretek az írásképek elváltozásának korai felismerésére és a nem megfelelő szintű íráskészség okainak feltárására, így a megfelelő időben való szükséges lépések megtételére teszik képessé a résztvevőket, már a megelőző, prevenciós szakaszban. Az előadások keretében ismertetett elméleti alapismereteket egyéni és csoportos műhelymunkák keretében, tanfolyami oktatócsomag írásminta fénymásolatain, illetve saját gyűjtésű anyagokon a gyakorlatban is vizsgálják a résztvevők. Az íráskészség és a személyiség fejlesztéséhez gyakorlatok és játékok saját élményű megismerése történik. 

 


A pályázatra t
anári karok, pedagógusok, néhány fős pedagógus csoportok, pedagógiai szolgáltató szervezetek jelentkezhetnek.


A képzés támogatása, feltételek:

A.
A kiírás 1-3 témakörében: 
A képzések alapáron 35 000 Ft/fő. 
A pályázó csoportok 10-25 fő közötti létszámmal 350 000 Ft kedvezményes áron kaphatják meg a képzéseket 

 

B.
A kiírás 4. témakörében: 
A képzés alapáron 48 000 Ft/fő. 
A pályázó csoportok 10-30 fő közötti létszámmal 480 000 Ft kedvezményes áron kaphatják meg a képzést A pályázó vállalja, hogy a jelentkező pedagógusok a pályázott képzés 90%-án részt vesznek. 

Továbbá pályázati feltétel a képzés helyszínének biztosítása. Jelentkezés:
Jelentkezni a pályázati adatlap postai úton vagy e-mailen történő beküldésével lehet. 

Szervezetenként egy pályázati adatlap benyújtása elegendő. 
Egy pályázó csoport több képzésre is nyújthat be pályázatot azonos pályázati feltételekkel. A pályázatot 2012 február 06-tól 2012. december 31-ig a következő címre lehet beküldeni:   
Postacím: 1037 Budapest, Pomázi köz 8.
e-mail cím:
metodustan@gmail.com 

Az elbírálás folyamatos, a nyertesek értesítése a beküldést követő 30 napon belül.
A képzés helyszíne:   a kiíró és a pályázó között kerül egyeztetésre

Részletes tematika és pályázati adatlap:

 

Tematika – Tanulásmódszertan

Tematika – Tantermi komplex fejlesztő játékok

Tematika 
 Enneagram

Pályázati adatlap

Tematika – Fejlesztő grafológiaA képzések tematikája és az adatlap a kiíró honlapjáról is letölthető: www.tmt-tanulas.com

Metódus-Tan Bt.
( Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00628-2008, FAT Akkreditációs lajstromszám: AL-2300)

 

Tájékoztató TÁMOP 3.1.4. 12.pdf

pdf, 132.2K, 07/24/12, 141 downloads

Frissítve: 2012/07/24 - 06:25
fel | vissza | Az oldal nyomtatása