header_new_3.jpg

Pedagógiai szemléletmód

A tanulásmódszertan a „jót s jól” költői alapelvére épül, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy „a szükségeset, alaposan”. A leglényegesebb tehát a megtanítás . Ez csak sok gyakorlással valósítható meg, ezért nem az óraadói, hanem az óraszervezői szerep dominanciáját igényli a tanártól, vagyis a gyermeki aktivitásra épít: „amit csinálok, azt tudom”. Nem a tantárgyak tananyagának megtanítása helyeződik a középpontba, a tananyag csupán a keretet és a lehetőséget adja meg a tanulási alapképességek kifejlesztésére, mintegy arra való, hogy foglalkoztassuk a meglevő képességcsírákat. Ez nem jelenti a tananyag lebecsülését, hiszen ezenközben a gyerekek észrevétlenül elsajátítják azt, hanem egy perspektivikusabb, kevésbé a „percnek” való tanulást, a bármely tanulnivaló elsajátításához való eszközök csiszolását, begyakorlását foglalja magába. Emellett nagy hangsúly helyeződik a kellemes és derűs atmoszférára, a jó munkalégkör, az együttesség és a teljesítési siker sokszoros megtapasztalására. 

Frissítve: 2010/11/10 - 05:36
fel | vissza | Az oldal nyomtatása