header_new_2.jpg

Tankönyvek, taneszközök, módszerek


A tanulásmódszertan tanítását és a tanítására való felkészü­lést több taneszköz, tanulói tankönyvek, tanári kézikönyvek is segítik.

Tanulásmódszertan – 10- éves kortól /tankönyv/
 Metódus-Tan, Budapest, 2003.
Tanulásmódszertan – középiskolásoknak /tankönyv/ Metódus-Tan, Budapest, 2004.
Tanári kézikönyv – a tanulásmódszertan tanítása általános  iskolában Metódus-Tan, Bp, 2006.
Tanári kézikönyv – a tanulásmódszertan tanítása középiskolában Metódus-Tan, Budapest, 2004.

További ajánlott taneszközök:

Dinamikus olvasás számítógépes program CD  Metódus-Tan, Budapest, 2006.
Dinamikus olvasás programfüzet – 12-18 éveseknek. Metódus-Tan, Budapest, 2005.
Tanulási szokások.tanácsok és módszerek az eredményes tanuláshoz
Ébredj a Nappal! – Napkezdő gyakorlatok és rítusok –DVD Metódus-Tan, Budapest, 2002.
A tanítás gyönyörűsége. – Winkler Márta pedagógiája –DVD Metódus-Tan, Budapest, 2004.
Zsinórvarázs – Finommozgások fejlesztése –DVD Metódus-Tan, Budapest, 2005.
Fajátékok –DVD Metódus-Tan, Budapest, 2007.
TANÍ-TANI. Módszertani periodika, 1–25. számok. AKG Kiadó, Budapest, 1996-2003.
Tan-Műhely. Módszertani periodika, 1–3. számok. Metódus-Tan, Budapest, 2004.

A tanulásmódszertani továbbképzések:

A tanulásmódszertan tanítása 30 órás akkreditált tanári továbbképzés (OKM-3/165/2008). Három-napos tréning, melyet 1-3 hónapos tapasztalatszerzés, majd a tapasztalatokat összegző írásbeli beszámoló követ. Csoportlétszám: 10-30 fő.

Képességfejlesztő módszerek és munkamódok a szaktárgyi tanítási órákon.

Egynapos (8–16 h) tanári tréning tantestületeknek. Csoportlétszám: 10-35 fő.

A tanulásmódszertan tanítása és a tanulás tanításának tantestületi stratégiái az iskolában.
Kétórás előadás és konzultáció tantestületeknek.

A tanítás során alkalmazott módszerek nagy változatosságot mutatnak. A jellemző tanulásszervezési elv a tanulói tevékenykedtetés. Az egyéni munkáltatás, az együttműködést kívánó munkamódok (kooperatív technikák) és a frontális tanítás megfelelő aránya olyan dinamikát hoz létre a tanítási órán, amely minden gyerek számára érdekes és magával ragadó lehet. Az egyéni sikerek megtapasztalását – mely a tanulói aktivitás fő mozgatója – a differenciáló, a gyerekek adottságaihoz és pillanatnyi állapotához érzékenyen igazodó óravezetés nagyban segíti. A problémafelvetés, az elemzés, a tanári előadás és magyarázat, a beszélgetés, a vita egyaránt része az alkalmazandó módszertani repertoárnak. Külön hangsúlyt kap a képességfejlesztéshez nélkülözhetetlen gyakorlás, melytől nem szabad sajnálni az időt.

Frissítve: 2010/11/10 - 06:11
fel | vissza | Az oldal nyomtatása