header_new_3.jpg

A program tartalmának rövid ismertetése

Iskoláinkban egyre több a tanulással küszködő gyerek, és egyre több a tanítással és neveléssel küszködő tanár. A problémák a gyerekek tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük hiányosságaiban, tanulási képességük és az ehhez szükséges részképességek fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg. A tanulásmódszertan ezekre a bajokra kínál orvosságot: feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást enged a terápia és a rehabilitáció lehetőségeibe, bemutatja a tanulási szokások kialakításának eszközrendszerét, saját élményű feladatokon keresztül közel hozza a résztvevőkhöz a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit (kooperatív technikák, oldó beszélgetések, kérdőívezés, játék stb.) az egyes részképességek területén (figyelem, beszéd, hangos és néma értő olvasás, emlékezés, gondolkodás), számba veszi a legfontosabb egyéni tanulási módszereket, megadja az alapokat a tanulásmódszertan iskolai órarendbe és tanítási szakórákba illeszthető tanítására, felkészít a rendelkezésre álló taneszközök használatára, a tanítás során követendő szemléletmódra és jelzi a sikeres megvalósításhoz szükséges iskolaszervezési feladatokat. Felhívja a figyelmet a szülőkkel való együttműködés szükségességére és lehetőségeire. A résztvevők a továbbképzést követően iskolai munkájukban kipróbálják a tanultak alkalmazását (tanulási diagnózist készítenek egy gyermekcsoportról, megkísérlik egy megfigyelt tanulási zavar egyéni foglalkozással való föloldását, egy kiválasztott képességterületen alkalmazzák a tanult fejlesztő gyakorlatokat tanítási óráikon), és tapasztalataikról mindösszesen 3-5 oldalas írásbeli beszámolót készítenek. A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozásokon való 90 %-os részvétel és az írásbeli beszámoló elkészítése.

 

Kecskemét játéktanfolyam értékelő.doc

doc, 96.5K, 07/24/12, 1053 downloads

Frissítve: 2012/07/24 - 05:51
fel | vissza | Az oldal nyomtatása