header_new_4.jpg

Tantermi komplex fejlesztő játékok

30 órás akkreditált program pedagógusok részére 
akkreditáció száma: 100 004/162/2011 


A képzésről:

"A játékok világa rendkívül változatos” -mondja Lőrincz József játéktervező és játékmester, akinek kutató- és fejlesztő pedagógiai munkáján alapul az iskolai oktatásba illesztethető program létrehozása. Találkozva a több ezer évvel ezelőtti kultúrák világából fennmaradt játékoktól kezdve a saját tervezésű legkülönbözőbb játékokkal, játszva tanulunk szabályokat, logikai alapokat, együttműködést, győzelmet és vereséget elfogadni… - és mindezt továbbadni tanítványainknak.


A képzés célja:

Gyakorló nevelők és tanárok felkészítése a játékrendszer adta fejlesztési lehetőségek alkalmazására, amelyek az oktatás és nevelés hagyományos munkamódjai mellett az értelmi, az érzelmi neveléshez, a részképesség fejlesztéshez és a társas kapcsolatok megfelelő alakulásához nyújtanak segítséget a tanfolyamon résztvevőknek. A program célja továbbá, hogy a mai társadalmi közegben felnövő, hiányosan szocializálódó, vagy eltérő képességű gyerekek esetében is hatékony eszközrendszert nyújtson tanórai keretek között is a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásához. 


A programról:
A továbbképzésen az elméleti alapok /játéktörténet, játékszabályok, játékpszichológia/ megismerése mellett, a játékok saját élményű kipróbálásával és a pedagógiai programba való beillesztésével egyéni és csoportos műhelymunkákon keresztül a gyakorlatban tesznek szert ismeretekre a résztvevők. A tanfolyami tanúsítvány kiadásának feltétele: 90%-os részvétel és a záró foglalkozás feladatainak elvégzése. 


A képzés főbb témakörei: 

  • Kultúrtörténet: az ókori kultúrákból fennmaradt játékok, nagyszüleink játékaitól a mai kínálatig 
  • Filmbemutatás /Fajátékok c. DVD/ 
  • A gyermekori tevékenység jellemzői, az életkori sajátosságok, és a megismerési, tanulási folyamatok a játék szerepének tükrében 
  • Játékismeret:  
    - „eszköz nélküliek”: betű és szójátékok, számjátékok, logikai feladványok, fejtörők, nyelvi játékok 
    - eszközös játékok: részképesség fejlesztő, közösségfejlesztő,és tanulási képesség fejlesztő játékok 
  • Játékfoglalkozások tervezése, szervezése és beépítése a pedagógiai munkába a Szandaszőlősi Általános Iskolában kidolgozott tematikák alapján

 
A továbbképzés eredményeképpen átfogó kép alakul ki a résztvevőkben a játékok kultúrtörténetéről. Megismerik a bemutatott játékok szabályait, valamint a játékválasztás pedagógiai szempontrendszerét, a játékfoglalkozások felépítésének tervezési és szervezési módját. Áttekintést szereznek a játékrendszer pedagógiai programba való beillesztésének formáiról, lehetőségeiről 

Záróellenőrzés módja:
A tanfolyam végén kiscsoportokban, meghatározott korosztály részére 5-6 játékból álló játékfoglalkozást terveznek meg és mutatnak be. Egyénenként, önállóan írásban elkészítenek egy 45 perces foglalkozási tervet a tanfolyamon tanultak alapján. 

Taneszközök:
Fajátékok DVD (2000Ft) Kim John Payne: Gyermekeink játékai (2600Ft) 

A továbbképzés célcsoportja:
óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, napközis és intézeti nevelők 

Csoportlétszám:
 
10-30 fő, egyéni és csoportos jelentkezés alapján 

Időbeosztás és helyszín:
Szolnok 2013. augusztus 13-14-15.
(és igény szerint, egyeztetés alapján) 

A képzés díja:
35 000 Ft/fő 

Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Előzetes tudásszintmérés Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás 

Jelentkezési cím:
Pócsi Ilona Metódus-Tan Bt. ügyvezető ig. 
Tel: 06 (1) 200-7645; 06 (30)4949-781
E-mail: oroszlanymetodus@invitel.hu 

 


„…akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek fel. 
Félek a játszani nem tudó emberektől, és mindig azon leszek, 
hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon…” 

József Attila 

 

 

Értékelő.doc

Minőségbiztosítási kérdőív
doc, 87.5K, 09/29/11, 481 downloads

Frissítve: 2013/07/14 - 23:06
fel | vissza | Az oldal nyomtatása