header_new_5.jpg

A tanulásmódszertan tanítása - tematika


Tematika 


A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA 
című 30 órás továbbképzési programhoz 

akkreditáció száma: 43/18/2014

 

A képzés célja 
Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyá nak pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási képességek fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába.

 

A képzés tematikája:

1
A tanfolyam programja és követelményrendszere, ismerkedés, ének, közösségépítés
2 óra
2
A tanítás-tanulás folyamatában résztvevők problémáinak összegyűjtése, elemzése:
1 óra
3
Motíváció: a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása a tanári gyakorlatban:
2 óra
4
A tanulás tanításának programja, a tanulás tanításának rejtett és nyitott tanterve
2 óra
5
A tanulási szokások feltárása /napi ritmus, szokásrendszer, időmérleg/ és alakítása:
1 óra
6
Figyelemfejlesztés: az észlelés, a figyelem fajtái, terjedelme, fejlesztő gyakorlatok:
3 óra
7
beszéd fejlesztése: beszédtechnika, kifejezőképesség, gyakolatok:
3 óra
8
A kifejező, hangos olvasás, gyakorlatok:
1 óra
9
A néma, értő olvasás, a dinamikus olvasás: olvasásfejlesztés számítógéppel:
2 óra
10
Az emlékezet fejlesztése: típusok, memoriterek, mnemotechnikák :
2 óra
11
A gondolkodás fejlesztése: kérdéskörei és tanítása:
3 óra
12
Korszerű technikák a tanulói képességek szolgálatában:
3 óra
13
Korszerű tanítás- és tanulásszervezés, mint a tanulás tanításának megvalósítása:
4 óra
14
A tanfolyam zárása:
1 óra

 

A teljesítés követelményei:
A résztvevők a tréning és az egyéni felkészülés után olyan tanulásmódszertani vagy szaktárgyi órákat tartanak, melyeken hasznosítják a megismert tanulásmódszertani szemléletet és melyekbe beépítik, alkalmazzák a tanulási képességet fejlesztő gyakorlatokat, módszereket és munkamódokat.

A továbbképzésen való részvételt igazoló tanúsítvány csak a foglalkozásokon való 90%-os részvétel, és írásos beszámoló formailag és tartalmilag megfelelő elkészítése és beadása esetében adható ki. A részvételi díj visszaigénylésére sikertelen teljesítés esetén nincs lehetőség.

Írásos beszámoló készítéséhez ajánlott témák:
tanítási tapasztalatok összegzése; 
tanulási diagnózis egy gyermekcsoportról; 
esettanulmány készítése a diagnózis alapján történő, 
tanulást segítő foglalkozásokról (csoportos vagy egyéni eset); 
órateerv a tanultak alapján.


Taneszközök:

  • Tanulásmódszertan tankönyv:5-8.
  • Tanári kézikönyv, 5-8. - tanítási tanácsok, módszerek
  • Tanulásmódszertan tankönyv középiskolásoknak
  • Tanári kézikönyv, középiskola - tanítási tanácsok, módszerek
  • Filmek DVD-n: Tanulási szokások, A tanítás gyönyörűsége, Ébredj a nappal, Zsinórvarázs, Fajátékok
  • Dinamikus olvasásfejlesztő program - CD és füzet


Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

Előzetes tudásszintmérés
Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás

 

Tantermi-jatek-osszesito-ert.pdf

A továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése
pdf, 77K, 10/16/15, 1116 downloads

Tanulásmodszertan-osszessito-ert.pdf

pdf, 93K, 10/16/15, 1632 downloads

Frissítve: 2015/10/16 - 01:07
fel | vissza | Az oldal nyomtatása